PGE Nowa Energia rozpoczęła działalność operacyjną w 2017 roku i jest częścią największej w Polsce grupy energetycznej - PGE.

PGE Nowa Energia współpracuje z organizacjami komercyjnymi oraz publicznymi. Zadaniem spółki jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz nowych usług i rozwiązań, które mogą być włączone do działalności operacyjnej Grupy PGE.

Innowacyjne przedsięwzięcia, w które jesteśmy zaangażowani to elektromobilność, akceleracja startupów, rozwiązania Smart Energy oraz związane z nimi nowe technologie i modele biznesowe stosowane w energetyce.