PGE Nowa Energia jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce pod względem przychodów i generowanego zysku. Zadaniem spółki jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz technologii. Opracowujemy rozwiązania i usługi, które są włączane do działalności operacyjnej Grupy PGE.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2017 roku.
Angażujemy najlepszych specjalistów w branży. Współpracujemy z organizacjami komercyjnymi oraz publicznymi.
Innowacyjne przedsięwzięcia, w które jesteśmy zaangażowani, to elektromobilność, akceleracja startupów, rozwiązania Smart Energy oraz związane z nimi nowe technologie i modele biznesowe stosowane w energetyce.
Działamy na terenie całego kraju.

Jesteśmy pierwszym operatorem w Polsce, który zasila stacje ładowania 100% energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.