PGE Nowa Energia jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce pod względem przychodów i generowanego zysku. 

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2017 roku.

Innowacyjnym przedsięwzięciem, w które jesteśmy zaangażowani, jest elektromobilność.