Elektromobilność

Od 2017 roku, kiedy uruchomiliśmy pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych, zespół specjalistów PGE Nowa Energia pracuje nad rozwinięciem infrastruktury stacji ładowania w Polsce i usługami związanymi z elektromobilnością.
Aktywnie pozyskujemy lokalizacje i uruchamiamy nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Jesteśmy pierwszym operatorem w Polsce, który zasila stacje ładowania 100% energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W kwietniu 2019, PGE Nowa Energia objęła 51,47% udziałów w spółce 4Mobility, trzeciego gracza na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie ta transakcja umożliwi nam rozwój oferty aut na minuty, opartej o samochody elektryczne. Obecnie, w ramach 4Mobility, udostępnianych jest kilka takich samochodów.

Strona www usługi 4Mobility: www.4Mobility.pl
Strona www pilotażowego projektu e-carsharingu w Siedlcach www.PGEmobility.pl

Akceleracja startupów

Akcelerator PGE jest partnerem dla młodych firm technologicznych i twórców innowacji, aktywnie ich poszukuje i buduje relacje. Celem działalności Akceleratora jest współpraca ze startupami i wprowadzanie ich rozwiązań do naszej grupy energetycznej. Dzięki Akceleratorowi powstają innowacyjne produkty i usługi, które wdrażamy w działalności Grupy PGE.

Akceleratora PGE przedstawiamy tutaj www.akceleratorpge.pl

Smart Energy

Inteligentne urządzenia Smart Energy pozwalają na kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej w domu, z poziomu mobilnej aplikacji. Prowadzimy teraz wyjątkowy program pilotażowy, którego celem jest budowanie świadomości energetycznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z segmentu smart energy.

Projekt Smart Energy przedstawiamy tutaj: www.wlaczsienaprzyszlosc.pl

Nowe technologie i modele biznesowe

Innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele Grupy PGE. Dlatego obserwujemy trendy i zjawiska technologiczne na świecie po to aby dokonywać skutecznych wyborów przy ich wprowadzaniu do działalności Grupy PGE. Nowe technologie i modele biznesowe wywierają ogromny wpływ na biznes energetyczny. Mam świadomość, że to istotna szansa zarówno dla polskiej gospodarki, jak i energetyki.