Elektromobilność

Od 2017 roku kiedy uruchomiliśmy pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych PGE zespół specjalistów pracuje nad rozwinięciem infrastruktury stacji ładowania w Polsce oraz wykreowaniem usług związanych z elektromobilnością. We wrześniu 2018 roku mogliśmy pochwalić się dwudziestoma pięcioma punktami ładowania PGE dla samochodów elektrycznych w Polsce.

Zobacz stronę www.pgemobility.pl

 

Akceleracja start-upów

W 2018 roku Nowa Energia powołała do życia Akcelerator PGE, który jest partnerem dla twórców innowacji, aktywnie ich poszukuje i buduje relacje. Celem działalności Akceleratora PGE jest współpraca ze start-upami. Ta działalność prowadzi do powstawania innowacyjnych produktów i usług, które można wdrożyć w działalności Grupy PGE.

Akceleratora PGE przedstawiamy tutaj www.akceleratorpge.pl

 

Smart Energy

Inteligentne urządzenia Smart Energy pozwalają na kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej w domu, z poziomu mobilnej aplikacji. Prowadzimy teraz wyjątkowy program pilotażowy, którego celem jest budowanie świadomości energetycznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z segmentu smart energy.

Projekt Smart Energy przedstawiamy tutaj: www.wlaczsienaprzyszlosc.pl

 

Nowe technologie i modele biznesowe

Innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele Grupy PGE. Dlatego obserwujemy trendy i zjawiska technologiczne na świecie po to aby dokonywać skutecznych wyborów przy ich wprowadzaniu do działalności Grupy PGE. Nowe technologie i modele biznesowe wywierają ogromny wpływ na biznes energetyczny. Mam świadomość, że to istotna szansa zarówno dla polskiej gospodarki, jak i energetyki.