INFRAKSTRUKTURA – dostęp do infrastruktury Grupy PGE (testowanie produktu lub technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, wsparcie procesu rozwoju produktu)