NETWORKING – dostęp do szerokiego grona osób i organizacji, którzy mogą w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju produktu lub technologii