WERYFIKACJA – ocena produktu lub technologii po testach w środowisku przemysłowym