WIEDZA – wsparcie ekspertów branżowych (zwłaszcza w zakresie oceny pomysłu, wsparciu procesu rozwoju produktu lub technologii)