Proces akceleracji trwa od 6 do 9 miesięcy. W procesie akceleracji pomagamy weryfikować założenia dot. produktu lub technologii w środowisku przemysłowym, dzięki czemu twórca zyskuje „dowód poprawności” swoich założeń. Pomagamy dopracowywać model biznesowy i ew. pozyskiwać partnerów do dalszego rozwoju produktu lub technologii.