Zgodnie z Zarządzeniem Likwidatora P. Kazimierza Więcka nr 13/2023 z dnia 1 marca 2023r. przetargi nr PN/15/2022, PN/17/2022 oraz PN/18/2022 zostały unieważnione.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Likwidatora P. Kazimierza Więcka nr 9 z dnia 15 listopada 2022r. przetargi nr PN/03/2022 oraz PN/04/2022 zostały unieważnione.

Zgodnie z Zarządzeniem Likwidatora P. Kazimierza Więcka nr 8 z dnia 21.09.2022 roku przetargi nr PN/01/2022 oraz PN/01/2022 zostały unieważnione.

 

PGE Nowa Energia jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce pod względem przychodów i generowanego zysku. 

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2017 roku.

Innowacyjnym przedsięwzięciem, w które jesteśmy zaangażowani, jest elektromobilność.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o strategii podatkowej za rok 2021